گام به گام گسسته فصل سه صفحه ۶۶

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

دوستان در این نوشته،گام به گام گسسته فصل سه درس اول کار در کلاس صفحه 66 براتون گذاشتم.

امیدوارم که با خوندن این مطالب در این مبحث رفع اشکال بشید.

 

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

فقط یک مربع لاتین یک در یک وجود دارد که به صورت زیر است

1

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

فقط دو مربع لاتین دو در دو وجود دارد و هرگونه ترکیب یک آنها مربع لاتین را به وجود نمی آورد یعنی متعامد نیستند به مثال های زیر توجه کنید چون ما دو نوع مربع لاتین داریم پس کلا چهار حالت اتفاق که متعامد بودن را برای آنها به صورت زیر بررسی می کنیم

 

22

11

11

22

\( \LARGE \Longrightarrow \)

2

1

1

2

و

2

1

1

2

 

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

11

22

22

11

\( \LARGE \Longrightarrow \)

1

2

2

1

و

1

2

2

1

 

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

21

12

12

21

\( \LARGE \Longrightarrow \)

1

2

2

1

و

2

1

1

2

 

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

 

12

21

21

12

\( \LARGE \Longrightarrow \)

2

1

1

2

و

1

2

2

1

 

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

 

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

بله چون ذر تلفیق عضو تکراری وجود ندارد.

33

22

11

21

13

32

12

31

23

 

 

 

 

 

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

بله چون ذر تلفیق عضو تکراری وجود ندارد.

22

11

44

33

14

23

32

41

43

34

21

12

31

42

13

24

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام گسسته فصل سه صفحه 62

 

 

 

 

 

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

یک را به 2 و 2 را به 3 و 3 را به 4 و 4 را به یک تبدیل می کنیم تا ​\( B’ \)​حاصل شود اکنون با تلفیف دو ماتریس حاصل به صورت زیر حاصل شود.

 

3

2

1

4

1

4

3

2

4

1

2

3

2

3

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

که تلفیق به صورت زیر است که متعامدند

23

12

41

34

11

24

33

42

44

31

22

13

32

43

14

21

 

 

 

 

 

 

 

می توانید از صفحات زیر استفاده کنید

صفحه 68 گام به گام گسسته فصل سه درس یک صفحه 64

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

مطالعه بیشتر