ترکیبیّات(شمارش) دوازدهم روش هایی برای شمارش ریاضیات گسسته گام به گام پایه دوازدهم گام به گام گسسته فصل سه

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

دوستان در این نوشته،گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

کار در کلاس این صفحه براتون گذاشتم.

امیدوارم که با خوندن این مطالب در این مبحث رفع اشکال بشید.

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

جواب:

فقط یک مربع لاتین یک در یک وجود دارد که به صورت زیر است

1

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

جواب:

فقط دو مربع لاتین دو در دو وجود دارد و هرگونه ترکیب

یک آنها مربع لاتین را به وجود نمی آورد یعنی متعامد نیستند

به مثال های زیر توجه کنید چون ما دو نوع مربع لاتین داریم پس

کلا چهار حالت اتفاق که متعامد بودن را برای آنها به صورت زیر بررسی می کنیم

22

11

11

22

\( \Rightarrow \)

2

1

1

2

و

2

1

1

2

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

11

22

22

11

\( \Rightarrow \)

1

2

2

1

و

1

2

2

1

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

21

12

12

21

\( \Rightarrow \)

1

2

2

1

و

2

1

1

2

 

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

12

21

21

12

\[ \Rightarrow \]

2

1

1

2

و

1

2

2

1

 

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

جواب:

بله چون ذر تلفیق عضو تکراری وجود ندارد.

33

22

11

21

13

32

12

31

23

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

جواب:

بله چون ذر تلفیق عضو تکراری وجود ندارد.

22

11

44

33

14

23

32

41

43

34

21

12

31

42

13

24

 

 

 

 

 

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

جواب:

یک را به 2 و 2 را به 3 و 3 را به 4 و 4 را به یک تبدیل می کنیم تا

\( B’ \)​حاصل شود اکنون با تلفیف دو ماتریس حاصل به صورت زیر حاصل شود.

 

3

2

1

4

1

4

3

2

4

1

2

3

2

3

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

که تلفیق به صورت زیر است که متعامدند

23

12

41

34

11

24

33

42

44

31

22

13

32

43

14

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه 68
گام به گام گسسته فصل سه درس یک
صفحه 64

 

 

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

Related posts

کتاب درسی ریاضی و آمار سه

امتحان نهایی فیزیک و علوم و فنون ادبی خرداد98

گام به گام حسابان دو فصل 5 کاردرکلاس124

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید