ترکیبیّات(شمارش) دوازدهم روش هایی برای شمارش ریاضیات گسسته گام به گام پایه دوازدهم گام به گام گسسته فصل سه

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

دوستان در این نوشته،گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

کار در کلاس این صفحه براتون گذاشتم.

امیدوارم که با خوندن این مطالب در این مبحث رفع اشکال بشید.

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

جواب:

فقط یک مربع لاتین یک در یک وجود دارد که به صورت زیر است

1

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

جواب:

فقط دو مربع لاتین دو در دو وجود دارد و هرگونه ترکیب

یک آنها مربع لاتین را به وجود نمی آورد یعنی متعامد نیستند

به مثال های زیر توجه کنید چون ما دو نوع مربع لاتین داریم پس

کلا چهار حالت اتفاق که متعامد بودن را برای آنها به صورت زیر بررسی می کنیم

22

11

11

22

\( \Rightarrow \)

2

1

1

2

و

2

1

1

2

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

11

22

22

11

\( \Rightarrow \)

1

2

2

1

و

1

2

2

1

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

21

12

12

21

\( \Rightarrow \)

1

2

2

1

و

2

1

1

2

 

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

12

21

21

12

\[ \Rightarrow \]

2

1

1

2

و

1

2

2

1

 

 

 

 

چون عضو تکراری دارد پس متعامد نیست

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

جواب:

بله چون ذر تلفیق عضو تکراری وجود ندارد.

33

22

11

21

13

32

12

31

23

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

جواب:

بله چون ذر تلفیق عضو تکراری وجود ندارد.

22

11

44

33

14

23

32

41

43

34

21

12

31

42

13

24

 

 

 

 

 

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

جواب:

یک را به 2 و 2 را به 3 و 3 را به 4 و 4 را به یک تبدیل می کنیم تا

\( B’ \)​حاصل شود اکنون با تلفیف دو ماتریس حاصل به صورت زیر حاصل شود.

 

3

2

1

4

1

4

3

2

4

1

2

3

2

3

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

که تلفیق به صورت زیر است که متعامدند

23

12

41

34

11

24

33

42

44

31

22

13

32

43

14

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه 68
گام به گام گسسته فصل سه درس یک
صفحه 64

 

 

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

Related posts

حل المسائل حسابان دو فصل 5 ص 113

کتاب درسی هندسه 3

حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 122

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert