هندسه دو

هندسه دو

هندسه دو

دوستان در این نوشته در مورد حل تمرینات وسوالات امتحانی کتاب درسی،

هندسه دو  رشته ریاضی پایه یازدهم مطلب براتون گذاشتم.

امیدوارم که پس از مطالعه این نوشته بتوانید بهتر این درس رو یاد بگیرید.هندسه دو

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب هندسه دو  شامل سه فصل زیر می باشد:

فصل 1: دایره 

درس اول: مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره
درس دوم: رابطه های طولی در دایره 
درس سوم: چند ضلعی های محاطی و محیطی

(بارمبندی این فصل در امتحان خرداد ماه 5 نمره می باشد.)
فصل 2: تبدیل های هندسی و کاربردها

درس اول: تبدیل های هندسی
درس دوم: کاربرد تبدیل ها

(بارمبندی این فصل در امتحان خرداد ماه تا صفحه45 ،2نمره و مابقی فصل  ، 5 نمره می باشد.)

فصل 3: روابط طولی در مثلث

درس اول: قضیۀ سینوس ها
درس دوم: قضیۀ کسینوس ها
درس سوم: قضیۀ نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبۀ طول نیمساز ها
درس چهارم: قضیۀ هرون محاسبۀ ارتفاع ها و مساحت مثلث

(بارمبندی این فصل در امتحان خرداد ماه 8 نمره می باشد.)

روش مطالعه درس هندسه دو:

ا- یادگیری و حفظ کلیه تعاریف و قضایا ی کتاب درسی هندسه دو

2- حل کلیه فعالیت ها،کار در کلاس ها و تمرینات کتاب

3-حضور مستمر در کلیه کلاس های درس و همراه بودن با معلم

4-مطالعه دروس داده شده بعد از اتمام کلاس درس

5- حل تمرینات نمونه سوالات امتحانی 

6-مرور مداوم مطالب کتاب و قضایا و تعاریف 

7-حل کردن مسائل هندسه و نیز یادگیری کلی هندسه نسبت به بقیه دروس زمان بیشتری می برد 

پس باید در این درس صبور باشید . عجله نکنید که هر فصل را به سرعت تمام کنید 

و تنها زمانی به فصل بعد بروید که فصلی که خواندید را کامل تسلط داشته باشید و تست های آن را نیز تحلیل و مرور کرده باشید .

مطالب مربوط به این درس :

 [catlist name=”hendeseh2″    numberposts=20]