تابع دهم ریاضی و آمار یک مفهوم تابع

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 45

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 45

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 45

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سه

 

دوستان ،در این نوشته  گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 45

(پرسش متن ص44وفعالیت ص45 کتاب درسی چاپ98) براتون قرار دادم.

این فعالیت در کتاب چاپ سال 97 در ص 61قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف تابع

2- مولفه اول ودوم در تعریف تابع

3- تشخیص تابع از روی نمودار آن

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 45

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 45 گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 45

خلاصه درس:

تعریف تابع:

به‌طور ساده می‌توان گفت که به قاعده‌های تناظری که به هر ورودی خود یک و فقط یک خروجی نسبت می‌دهند، تابع گفته می‌شود.

در ابتدا بهتر است برای هر تابع یک نام تعیین کنیم. معمول ترین اسم  f است،

اما می‌توانیم نام‌های دیگری همچون  g روی تابع بگذاریم. هر چند هر نامی می‌توان روی تابع گذاشت؛

ولی بهتر است از حروف کوچک انگلیسی استفاده شود.

به تصویر زیر توجه کنید:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 61

x فقط یک نماد است

زیاد نگران x در مقابل نام تابع نباشید، چون به این دلیل آنجا نوشته شده است که

فقط به ما نشان دهد ورودی به کجا می‌رود و چه اتفاقی برای آن می‌افتد. این مقدار x می‌تواند هر چیزی باشد.

به جای x هر چیزی دیگری می‌توانیم بنویسیم.

یک تابع قوانین ویژه‌ای دارد:

  • تابع همواره باید به همه ورودی‌های ممکن پاسخ دهد
  • و تنها برای هر ورودی نیز تنها یک رابطه خواهد داشت.

این قوانین می توانند در یک جمله نوشته شوند:

تعریف رسمی یک تابع

یک تابع هر عضو یک مجموعه را دقیقا با یک عضو از یک مجموعه دیگر مرتبط می‌کند (امکان دارد همان مجموعه باشد).

دو نکته مهم

1- عبارت «هر عضو…» به این معنی است که هر عضو در مجموعه X به برخی اعضای مجموعه Y مرتبط است.

می‎گوییم که تابع، مجموعه X را پوشش می‎دهد، یعنی تمامی اعضای آن را مرتبط می کند.

اما برخی از اعضای Y ممکن است کلا مرتبط نباشند، که ایرادی ندارد.

 

مثال صفحه 40 و41(مثال صفحه56و57 کتاب چاپ قدیم)

فعالیت وکاردرکلاس ص 42و43(فعالیت وکاردرکلاس ص58و59چاپ قدیم)

ف ص45(فعالیت ص 61چاپ قدیم)

فعالیت ص 46(فعالیت ص 62چاپ قدیم)

کاردرکلاس ص47(کاردرکلاس ص63 چاپ قدیم)

تمرین ص48و49(تمرین ص64و65چاپ قدیم)

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 52

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 64

مدیر

تعریف تابع

بارم بندی درس کارگاه کارآفرینی وتولید

بار مبندی درس دین و زندگی(1) رشته علوم انسانی

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 33

ارسال دیدگاه