دهم ریاضی و آمار یک گام به گام پایه دهم گام به گام ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی و آمار یک فصل چهارم نمودارهای چند متغیّره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص110

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص110

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص110

حل فعالیت صفحه 110کتاب درسی چاپ جدید) براتون قرار دادم.

لازم به ذکر است که این فعالیت درصفحه126کتاب چاپ قدیم قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

نمودارهای چند متغیره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص126

بله برای این کار می توانیم از نمودار حبابی یا راداری استفاده کنیم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص110

نمودار های چند متغیره:

پراکنش نگاشت:

نموداری است که در آن پراکندگی دو متغیر را نسبت به هم بررسی می کند.

نمودار حبابی:

نموداری است که در آن سه متغیر مربوط به یک موضوع رادر یک نمودار نمایش می دهد.

کاربرد:

شما می توانید از نمودار راداری در کنترل بهبود کیفیت وبرای نشان‌دادن

معیارهای عملکرد یک برنامه ی در حال اجرا استفاده کنید.

شما می توانید از نمودار راداری  برای تجسم داده های چند متغیرهاستفاده کنید.

به عبارتی دیگر،نوعي از نمودار خطي است با اين تفاوت که نمودار مزبور بجاي اينکه نسبت به محور ترسيم شود،

نسبت به يک نقطه مرکزي ترسيم مي شود. يعنی شما باید خط افقي ،

در نمودار راداري را بصورت دايره نشان دهید. این نمودار برای ترسیم یک یا چند گروه

از مقادیر ورای متغیر مشترک چندگانه استفاده می شود.

بنابراین این کار با دادن محور برای هر متغیر انجام میشود و این محورها به صورت شعاعی

در اطراف یک نقطه مرکزی و به طور مساوی قرار دارند.

داده ها از یک مشاهده تنها در امتداد هر محور طراحی شده و به چند ضلعی متصل می شوند.

فعالیت صفحه 110(فعالیت ص126چاپ قدیم)

کاردرکلاس وتمرین صفحه 112(کاردرکلاس وتمرین ص128 چاپ قدیم)

کاردرکلاس وتمرین صفحه117(کاردرکلاس وتمرین ص133چاپ قدیم)

کوله پشتی ریاضی وآمار یک نوبت اول

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (کاربرد اتحاد چاق ولاغر)

مدیر مدیر

بارم بندی درس تربیت بندی

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 27

مدیر مدیر

سوال امتحانی تابع همانی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص58

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه