ماه : بهمن ۱۳۹۷

مقالات

چگونه در درس ریاضی بیست بگیریم

موضوع: چگونه در درس ریاضی بیست بگیریم یکی از مشکلات دانش آموزان نمره بیست گرفتن در درس ریاضی می باشد. در این مقاله ، به...
دوازدهم رشته انسانی ریاضی و آمار سه

کتاب درسی ریاضی و آمار سه

کتاب درسی ریاضی و آمار سه کتاب حاضر در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شده...
دوازدهم رشته تجربی ریاضی سه

کتاب درسی ریاضی سه

کتاب درسی ریاضی سه این کتابدرسی  در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شده است. یکی...
دوازدهم رشته ریاضی ریاضیات گسسته

کتاب درسی ریاضیات گسسته

کتاب درسی ریاضیات گسسته کتاب حاضر در راستای برنامهٔ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورهٔ دوم متوسطه تألیف شده است. یکی...
حسابان-دو دوازدهم رشته ریاضی

کتاب درسی حسابان دو

کتاب درسی حسابان دو کتاب حاضر در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شده است. یکی...
رشته انسانی ریاضی و آمار دو یازدهم

کتاب درسی ریاضی و آمار دو

کتاب درسی ریاضی و آماردو کتاب حاضر در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شده است....
حسابان یک رشته ریاضی یازدهم

کتاب درسی حسابان یک

کتاب درسی حسابان یک کتاب حاضر در راستای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب های ریاضی دورهٔ دوم متوسطه تألیف شده است. همانند...
رشته ریاضی هندسه 2 یازدهم

کتاب درسی هندسه دو

کتاب درسی هندسه دو کتاب حاضر در راستای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب های ریاضی دورهٔ دوم متوسطه تألیف شده است. همانند...
رشته تجربی ریاضی دو یازدهم

کتاب درسی ریاضی دو

کتاب درسی ریاضی دو کتاب حاضر در راستای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب های ریاضی دورهٔ دوم متوسطه تألیف شده است. همانند...

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert