ماه : اردیبهشت ۱۳۹۸

تابع حسابان یک رشته ریاضی قدر مطلق و ویژگی های آن یازدهم

حل معادله قدرمطلق در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

حل معادله قدرمطلق در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 این سوال مربوط به درس چهار از فصل یک درس حسابان یک ،پایه یازدهم در...
اعمال روی توابع تابع حسابان یک رشته ریاضی یازدهم

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دامنه تقسیم توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 این سوال به فصل دو ،درس چهار از کتاب حسابان یک ،پایه یازدهم رشته ریاضی...

هندسه تحلیلی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

هندسه تحلیلی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 این مسئله مربوط به درس حسابان یک درس پنج ،پایه یازدهم رشته ریاضی هست.امیدوارم با خوندن...
انواع تابع تابع حسابان یک رشته ریاضی یازدهم

نمودار تابع رادیکالی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

نمودار تابع رادیکالی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 دوستان عزیز این مسئله مربوط به فصل یک کتاب درسی حسابان یک پایه یازدهم می...
آمار و احتمال رشته ریاضی یازدهم

فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96

فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96 دوستان دراین نوشته فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96 که مربوط به کتاب...
تابع حسابان یک رشته ریاضی وارون تابع یازدهم

ترکیب توابع و وارون در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ترکیب توابع و وارون در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 این مسئله  مربوط به فصل دوم ،درس چهارم از کتاب حسابان یک پایه یازدهم...

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 این سوال مربوط به دنباله و الگو از فصل یک ،درس 4از کتاب ریاضی یک می...
آمار و احتمال رشته ریاضی قوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها) مجموعه زیرمجموعه یازدهم

ضرب و تفاضل مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ضرب و تفاضل مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 صورت سوال: ارائه حل: یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا...
اعمال روی توابع تابع تابع ترکیب توابع حسابان یک رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی سه یازدهم

ترکیب توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

موضوع: ترکیب توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96: کاربران گرامی سوال ترکیب توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96 مربوط به فصل...
تبدیل های هندسی و کاربردها رشته ریاضی هندسه 2 یازدهم

تبدیل طولهای مبحث انتقال در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

  این سوال مربوط به فصل دوم کتاب درسی هندسه دو پایه یازدهم رشته ریاضی هست. توی این مقاله سعی کردم مفاهیم اولیه رو یاد...

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert