ماه : دی ۱۳۹۸

دهم رشته تجربی رشته ریاضی شیمی(1)

بارم بندی شیمی (1)

بارم بندی شیمی (1) دوستان در این نوشته بارم بندی شیمی (1) مربوط به پایه  دهم(رشته تجربی ورشته ریاضی)  سال 99_98 قرار دادم. توصیه ها...
دهم فیزیک (1) تجربی فیزیک (1)ریاضی

کتاب درسی فیزیک (1)

کتاب درسی فیزیک (1) کد کتاب:  110214 دوره تحصیلی:  دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›علوم تجربی›پایه دهم سال تحصیلی:  98-99 دوستان در این نوشته کتاب درسی...
دهم رشته تجربی رشته ریاضی فیزیک (1) تجربی فیزیک (1)ریاضی

بارم بندی فیزیک (1)

بارم بندی فیزیک (1) دوستان در این نوشته بارم بندی فیزیک (1) مربوط به پایه  دهم(رشته تجربی ورشته ریاضی)  سال 99_98 قرار دادم. 1-لازم است...
تفکر-و-سواد-رسانه ای دهم

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

مدیر بهینه ساز سیستم
بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای دوستان در این نوشته بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای مربوط به پایه  دهم  سال 99_98 قرار دادم. در...
دهم رشته تجربی زیست شناسی (1)

کتاب درسی زیست شناسی (1)

کتاب درسی زیست شناسی (1) دوستان در این نوشته کتاب درسی زیست شناسی (1) مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم تجربی)سال 99_98 قرار دادم. در...
دهم رشته تجربی زیست شناسی (1)

بارم بندی زیست شناسی (1)

بارم بندی زیست شناسی (1) وستان در این نوشته بارم بندی زیست شناسی (1) مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم تجربی)سال 99_98 قرار دادم. ارزشیابی...
دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی هنر

بارم بندی درس هنر

بارم بندی درس هنر دوستان در این نوشته بارم بندی درس  هنر مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی)سال 99_98 قرار دادم....
جامعه شناسی (1) دهم رشته انسانی

کتاب درسی جامعه شناسی (1)

کتاب درسی جامعه شناسی (1) دوستان در این نوشته کتاب درسی جامعه شناسی (1) مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی)سال 99_98...
جامعه شناسی (1) دهم رشته انسانی

بارم بندی جامعه شناسی (1)

بارم بندی جامعه شناسی (1) دوستان در این نوشته بارم بندی جامعه شناسی (1) مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی)سال 99_98...

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert