نویسنده : مدیر بهینه ساز سیستم

50 Posts - 0 دیدگاه ها
درس اوّل: ریشه و توان دهم ریاضی یک فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 49

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 49 دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 49 ( حل  کاردرکلاس...
تفکر-و-سواد-رسانه ای دهم

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

مدیر بهینه ساز سیستم
بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای دوستان در این نوشته بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای مربوط به پایه  دهم  سال 99_98 قرار دادم. در...
کاربرد تبدیل ها هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59 ( پرسش متن...
کاربرد تبدیل ها هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56 ( تمرین ص56وپرسش...
کاربرد تبدیل ها هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 55

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 55 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 55 ( مسائل متن...
کاربرد تبدیل ها هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53 ( مسائل متن...
اخبار

گام به گام حسابان یک فصل یک و دو به سایت اضافه شد

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام حسابان یک فصل یک و دو به سایت اضافه شد دوستان خبر جدید این که  ،گام به گام حسابان یک فصل یک...
اخبار

گام به گام آمار واحتمال به سایت اضافه شد

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام آمار واحتمال به سایت اضافه شد دوستان خبر جدید این که  ،گام به گام آمار واحتمال به سایت اضافه شد. این مطالب...
تابع حسابان یک وارون تابع

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62 دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62 ( حل  تمرین...
آشنایی با مبانی ریاضیات آشنایی با منطق ریاضی آمار و احتمال گام به گام آمار واحتمال فصل یک

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17 دوستان ،در این نوشته، گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17 (حل تمرین ص17و18...

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید