نویسنده : مدیر بهینه ساز سیستم

47 Posts - 0 دیدگاه ها
تفکر-و-سواد-رسانه ای دهم

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

مدیر بهینه ساز سیستم
بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای دوستان در این نوشته بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای مربوط به پایه  دهم  سال 99_98 قرار دادم. در...
کاربرد تبدیل ها هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 59 ( پرسش متن...
کاربرد تبدیل ها هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56 ( تمرین ص56وپرسش...
کاربرد تبدیل ها هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 55

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 55 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 55 ( مسائل متن...
کاربرد تبدیل ها هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53 ( مسائل متن...
اخبار

گام به گام حسابان یک فصل یک و دو به سایت اضافه شد

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام حسابان یک فصل یک و دو به سایت اضافه شد دوستان خبر جدید این که  ،گام به گام حسابان یک فصل یک...
اخبار

گام به گام آمار واحتمال به سایت اضافه شد

مدیر بهینه ساز سیستم
گام به گام آمار واحتمال به سایت اضافه شد دوستان خبر جدید این که  ،گام به گام آمار واحتمال به سایت اضافه شد. این مطالب...

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert