دسته بندی : رشته انسانی

رشته انسانی

انتخاب سردبیر درس اوّل: معادلهٔ درجه دوم و روش های مختلف حل آن دهم رشته انسانی ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 4: معادله ها و نامعادله ها معادله درجه دوم ویدیو

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (مسائل کاربردی معادله درجه دو)

مدیر مدیر
حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم(مسائل کاربردی معادله درجه دو) [Elite_video_player id=”8″]   دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی...
اخلاق 2 رشته انسانی یازدهم

کتاب درسی اخلاق دو

کتاب درسی اخلاق دو کد کتاب:  111235 دوره تحصیلی:  دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›علوم و معارف اسلامی›پایه یازدهم سال تحصیلی:  98-99 برای مشاهده کتاب درسی...
اخلاق 2 رشته انسانی یازدهم

بارم بندی درس اخلاق دو

بارم بندی درس اخلاق دو دوستان در این نوشته ، بارم بندی درس اخلاق دو   پایه یازدهم (رشته علوم ومعارف اسلامی دوره دوم متوسطه) سال...
اصول عقاید 2 رشته انسانی یازدهم

کتاب درسی اصول عقاید دو

کتاب درسی اصول عقاید دو کد کتاب:  111232 دوره تحصیلی:  دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›علوم و معارف اسلامی›پایه یازدهم سال تحصیلی:  98-99 برای مشاهده کتاب...
احکام 2 رشته انسانی یازدهم

کتاب درسی احکام دو

کتاب درسی احکام دو کد کتاب:  111227 دوره تحصیلی:  دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›علوم و معارف اسلامی› پایه یازدهم سال تحصیلی:  98-99 برای مشاهده این...
اصول عقاید 2 رشته انسانی یازدهم

بارم بندی درس اصول عقاید دو

بارم بندی درس اصول عقاید دو دوستان در این نوشته ، بارم بندی درس اصول عقاید دو   پایه یازدهم (رشته علوم ومعارف اسلامی دوره دوم...
دین و زندگی 2 انسانی رشته انسانی یازدهم

کتاب درسی دین وزندگی دو رشته انسانی

کتاب درسی دین وزندگی دو رشته انسانی کد کتاب:  111205 دوره تحصیلی:  دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›علوم انسانی›پایه یازدهم سال تحصیلی:  98-99 دوستان در این...
دین و زندگی 2 انسانی رشته انسانی یازدهم

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی

بارم بندی دین وزندگی دو رشته انسانی دوستان در این نوشته ، بارم بندی درس دین وزندگی دو  رشته  انسانی پایه یازدهم (رشته علوم انسانی...
دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی کارآفرینی وتولید

کتاب درسی کارآفرینی وکارگاه تولید

کتاب درسی کارآفرینی وکارگاه تولید کد کتاب:  110224 دوره تحصیلی:  دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›ریاضی فیزیک›پایه دهم دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›علوم انسانی›پایه دهم دوره...

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید