دسته بندی : ویژه

رشته ریاضی روابط طولی در مثلث گام به گام پایه یازدهم گام به گام هندسه دو هندسه 2 ویژه

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62 دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل سه ص 62 ( فعالیت ص62کتاب...
استدلال و قضیهٔ تالس دهم هندسه هندسه یک ویدیو ویژه

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس

مدیر مدیر
حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس   دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به...
درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی دهم ریاضی یک فصل 2: مثلثات ویدیو ویژه

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی

مدیر مدیر
حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم به کمک نسبت های مثلثاتی           دوستان در این نوشته ، حل ویدیویی سه...
مقالات ویژه

چگونه در درس ریاضی بیست بگیریم

مدیر مدیر
چگونه در درس ریاضی بیست بگیریم موضوع: چگونه در درس ریاضی بیست بگیریم یکی از مشکلات دانش آموزان نمره بیست گرفتن در درس ریاضی می...