دسته بندی : اقتصاد(دهم)

اقتصاد(دهم)دهمرشته انسانی

کتاب درسی اقتصاد دهم

مدیر
کتاب درسی اقتصاد دهم دوستان در این نوشته کتاب درسی اقتصاد  دهم قرار دادم.  کتاب درسی سال98 اینجا را کلیک کنید. کتاب درسی اقتصادسال 1401_1400...
اقتصاد(دهم)دهم

بارم بندی درس اقتصاد دهم

بارم بندی درس اقتصاد دهم دوستان در این نوشته ، بارم بندی درس اقتصاد دهم دوره دوم متوسطه سال 98رابراتون گذاشتم. انشاالله که مورد استفادتون...