دسته بندی : فیزیک (1) تجربی

دهم فیزیک (1) تجربی فیزیک (1)ریاضی

کتاب درسی فیزیک (1)

کتاب درسی فیزیک (1) کد کتاب:  110214 دوره تحصیلی:  دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›علوم تجربی›پایه دهم سال تحصیلی:  98-99 دوستان در این نوشته کتاب درسی...
دهم رشته تجربی رشته ریاضی فیزیک (1) تجربی فیزیک (1)ریاضی

بارم بندی فیزیک (1)

بارم بندی فیزیک (1) دوستان در این نوشته بارم بندی فیزیک (1) مربوط به پایه  دهم(رشته تجربی ورشته ریاضی)  سال 99_98 قرار دادم. 1-لازم است...