دسته بندی : جامعه شناسی (1)

جامعه شناسی (1)دهمرشته انسانی

کتاب درسی جامعه شناسی یک

مدیر
کتاب درسی جامعه شناسی یک دوستان در این نوشته کتاب درسی جامعه شناسی یک قرار دادم. برای مشاهده  کتاب درسی سال 98 اینجا را کلیک کنید....
جامعه شناسی (1)دهمرشته انسانی

بارم بندی جامعه شناسی (1)

بارم بندی جامعه شناسی (1) دوستان در این نوشته بارم بندی جامعه شناسی (1) مربوط به پایه  دهم  (رشته علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی)سال 99_98...