UA-125485935-1

دسته بندی : جغرافیای-ایران

جغرافیای-ایران دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی  دوستان در این نوشته بارم بندی درس جغرافیای ایران واستان شناسی مربوط به پایه  دهم  (همه رشته ها)سال 99_98...
جغرافیای-ایران دهم

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم

کتاب درسی جغرافیای ایران دهم   کد کتاب:110218 دوره تحصیلی:  دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›دروس مشترك فنی و حرفه ای›پایه دهم دوره دوم آموزش...