دسته بندی : تفکر-و-سواد-رسانه ای

تفکر-و-سواد-رسانه ای دهم

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای دوستان در این نوشته بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای مربوط به پایه  دهم  سال 99_98 قرار دادم. در...
تفکر-و-سواد-رسانه ای دهم

کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای

کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای کد کتاب: 110225 دوره تحصیلی:  دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›دروس مشترك فنی و حرفه ای›پایه یازدهم دوره...