دسته بندی : فصل 5: تابع

آزمون آنلاین دهم ریاضی یک فصل 5: تابع

آزمون آنلاین ریاضی دهم فصل تابع متوسط(سطح دو)

مدیر مدیر
آزمون آنلاین ریاضی دهم فصل تابع متوسط(سطح دو) دوستان در این نوشته، آزمون آنلاین ریاضی دهم فصل تابع متوسط(سطح دو) شده است. این سؤالات مربوط...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی ترکیب دو تابع

موضوع: سوال امتحانی ترکیب دو تابع اهداف کلی: 1- مسلط شدن بر یافتن مقادیر تابع در نقاط مختلف 2-کار با حاصل ضرب و ترکیب تابع...
دهم رشته تجربی رشته ریاضی فصل 5: تابع

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

موضوع: سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع اهداف کلی: 1- مشخص نمودن ضابطه تابع از طریق داشتن مختصات نقاط تابع  2-حل دستگاه دو معادله و دو...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی محاسبه دامنه وبرد با کمک نمودار تابع

موضوع: سوال امتحانی دامنه و برد با کمک نمودار تابع اهداف کلی: 1- تشخیص دامنه تابع از روی نمودار آن  2- تشخیص برد تابع از...
تابع تابع تابع حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی تشخیص تابع

موضوع: سوال امتحانی تشخیص تابع اهداف کلی: 1- یادگیری تعریف تابع 2- تشخیص تابع با کمک نمودار  صورت سوال:     ارائه حل: برای تشخیص...
حسابان یک دهم رشته انسانی رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی دو ریاضی و آمار یک ریاضی یک فصل 5: تابع یازدهم

سوال امتحانی تعریف تابع

موضوع: سوال امتحانی تعریف تابع اهداف کلی: 1- تعریف تابع تعریف زوج مرتب 3-محاسبه ضابطه تابع از طریق زوج مرتب صورت سوال:     ارائه...