تگ: سوالات کنکور 96 انسانی

کنکور کنکور رشته انسانی کنکور رشته تجربی کنکور رشته ریاضی کنکور زبانهای خارجه کنکور هنر

سؤالات آزمون کنکور سراسري سال 1396 کلیه رشته ها

سؤالات آزمون کنکور سراسري سال 1396 کلیه رشته ها با سلام این آزمون در روز 16,15 تیر ماه ۱۳۹7 برگزار شده است. با توجه به...
کنکور کنکور رشته انسانی کنکور رشته تجربی کنکور رشته ریاضی کنکور زبانهای خارجه کنکور هنر

سؤالات آزمون کنکور سراسري خارج کشور سال 1396

سؤالات آزمون کنکور سراسري خارج کشور سال 1396  با سلام این آزمون در روز شانزدهم تیر ماه ۱۳۹6 برگزار شده است با توجه به شبیه...