استاد محمد رضا سلیمی

مدیر

 

 

 • برد تحصصی
 • بیش از 25 سال مدرس مدارس تیزهوشان و نمونه و عادی
 • چندین سال سرگروه آموزشی 
 • چاپ  مقاله تخصصی در مجلات مختلف
 • شرکت در سمینار تخصصی
 • مدرس دوره صفر تا صد کتاب زیست شناسی 3(کوله پشتی کتاب زیست شناسی دوازدهم)نوبت اول و دوم(بیست بگیرید)
 • مدرس دوره صفر تا صد کتاب زیست شناسی 3(کوله پشتی کتاب زیست شناسی دوازدهم)نوبت اول(بیست بگیرید)
 • مدرس دوره صفر تا صد کتاب زیست شناسی 3(کوله پشتی کتاب زیست شناسی دوازدهم)نوبت دوم(بیست بگیرید)
 • مدرس دوره حل تمام سوالات نهایی با توضیحات کامل زیست شناسی 3(نیتروژن امتحانی کتاب زیست شناسی دوازدهم)نوبت اول و دوم
 • مدرس دوره حل تمام سوالات نهایی با توضیحات کامل زیست شناسی 3(نیتروژن امتحانی کتاب زیست شناسی دوازدهم)نوبت  دوم
 • مدرس دوره حل تمام سوالات نهایی با توضیحات کامل زیست شناسی 3(نیتروژن امتحانی کتاب زیست شناسی دوازدهم)نوبت اول